Produkzio-bitartekoak

 

Egoinen, , 30.000 m2-tik gorako nabe-azalera dugu.

 

Makineria eta instalazioak

  • Produkzio handirako 3 ijezketa-unitate (finguer jointing).

  • X izpiak dituen eskaneatze-unitate bat zuraren egituraren eta haren ikusizko kalitatea kontrolatzeko.

  • Zenbakizko kontrola duten 9 mekanizazio-zentro egitura, habe eta paneletarako.

  • 8m eta 5 ardatzeko 2 lan-zentro, pantografo motakoak.

  • 2.500 mm zabaleko 4 aurpegiko arrabotaketa-unitate bat.

  • 1.000 mm zabaleko 4 goiko aurpegiko 3 arrabotaketa-unitate.

  • 4 aurpegiko abiadura handiko 2 arrabotaketa-unitate.

  • 2 eta 16 Tm bitarteko 22 garabi-zubi unitate, gehienez 35 m-ko hutsartekoak.

  • Etab.