Datuen babesa

1999ko abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoan, Datu pertsonalen babesari buruzkoan, ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu bildutako datu pertsonalak Egoinen fitxategi baten zati izatera pasako direla.

Halaber, jakinarazten dizugu erregistratutako pertsonek uneoro erabili ahal izango dituztela beren datuak eskuratu, zuzendu eta ezeztatzeko eskubideak Lege horretan adierazten diren baldintzetan, idatzizko eta sinatutako eskaera eginez, ondorengo helbidean:

Egoin,
Astei (bidea Ereñotik)
48287 Natxitua-Ea (Bizkaia)